» Traduceri Autorizate

Traducerile autorizate trebuie să conţină încheierea traducătorului în care acesta certifică exactitatea traducerii, asumându-şi astfel răspunderea cu privire la conformitatea traducerii cu actul original. Traducerea este autorizată dacă pe lângă încheiere, aceasta prezintă şi ştampila şi semnătura traducătorului autorizat.

» Traduceri Legalizate

√én cazul traducerilor legalizate este nevoie ca traducerea autorizată să fie legalizată la biroul notarial. Activitatea notarilor publici este aceea de a atesta fapte cu semnificaţie juridică şi de a autentifica actele juridice.

Legalizarea este realizată de notarii publici şi poate fi aplicată pe traduceri sau pe copii ale actelor originale (conform Legii nr. 36/1995 privind regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale). Legalizarea traducerilor sau a copiilor este efectuată la cerere de biroul nostru de traduceri care colaborează cu biroul notarial. Pentru fiecare legalizare se percepe un tarif de legalizare de 40 RON, iar fiecare din următoarele exemplare ale traducerii aceluiaşi act se taxează cu 8 RON.

Pentru serviciul de traduceri legalizate, trebuie prezentat documentul original care este solicitat de către biroul notarial.

» Traduceri Tehnice

Traducerile tehnice reprezintă un tip de traducere specializată a documentelor care conţin terminologie specifică domeniilor tehnice şi ştiinţifice. Traducerea textelor tehnice cu terminologie specializată necesită un nivel înalt de cunoaştere a terminologiei specifice.

Traducerile tehnice înglobează un număr mare de sub-domenii precum:

 • aeronautică
 • agrotehnică
 • arhitectură
 • construcţii
 • geodezie
 • hidrotehnică
 • industria automobilă
 • industria energetică
 • industria petrolieră
 • instalaţii

» Traduceri Juridice

Traducerile juridice includ traducerea textelor din sfera legală. La fel ca şi pentru domeniul tehnic, traducerea juridică se poate realiza doar printr-o foarte bună cunoaştere a terminologiei specifice domeniului juridic.

Actele care aparţin domeniului juridic sunt:

 • hotărârile judecătoreşti
 • procurile notariale
 • autorizaţiile
 • somaţiile
 • sentinţele de divorţ
 • titlurile executorii
 • atestatele
 • actele de cesiune
 • textele legislative
 • declaraţiile
 • normele europene

» Traduceri Medicale

Traducerea medicală necesită cunoaşterea unei terminologii cu un vocabular specializat folosit pentru o comunicare eficientă şi precisă între specialiştii din sistemul medical. De aceea, Almi Traduceri lucrează cu traducători experimentaţi în domeniul medical, care posedă cunoştinţe solide în acest domeniu.

Traducerile medicale cuprind toate domeniile aflate în legătură directă cu medicina:

 • domeniul farmaceutic
 • medicale
 • tehnologia medicală
 • medicina generală (manuale şi reviste de specialitate, analize medicale, diagnostice, fişe medicale).

» Traduceri economic-financiare

Traducerile economic-financiare încadrează documentele specifice societăţilor comerciale şi sistemului bancar precum:

 • bilanţurile
 • facturile
 • ordinele de plată
 • declaraţiile
 • dispoziţiile
 • asigurările
 • extrasele de cont bancar
 • condiţiile de creditare
 • rapoartele de audit bancar
 • extras Registrul Comerţului

» Traduceri IT&C

Odată cu dezvoltarea tehnologiei, traducerile din domeniul informatic şi al comunicaţiilor au devenit indispensabile pentru companii, acestea având nevoie de traducerea materialelor pentru programe şi proiecte software, website-uri, telefonie, manuale de utilizare.

» Traduceri Literare

Traducerea literară presupune o stăpânire foarte bună atât a limbii sursă cât şi a celei ţintă, pentru o redare cât mai fidelă a experienţei artistice sau estetice a lucrării literare. De asemenea, traducerile literare necesită o bună cunoaştere a contextelor socio-culturale şi istorice adecvate textelor literare care corespund atât limbii sursă cât şi limbii ţintă.

» Desktop Publishing (DTP)

DTP este procesul prin intermediul căruia se utilizează calculatorul şi anumite tipuri de software care combină grafică şi texte pentru a realiza broşuri, cărţi şi multe alte documente ce necesită prelucrarea grafică.

Almi Traduceri vă asigură că formatul original al documentelor va fi păstrat în forma finală a traducerii.

» Localizare Software

Companiile utilizează procesul de localizare software pentru a depăşi barierele culturale în promovarea produselor şi pentru a obţine un public ţintă mult mai variat. Localizarea software reprezintă procesul de adaptare a produsului la cerinţele lingvistice, culturale şi tehnice ale pieţei ţintă. Acest proces este foarte complex şi constă în traducerea şi adaptarea unui program software sau a unui produs web, inclusiv a software-ului propriu-zis şi a tuturor informaţiilor legate de produs. Traducerea tradiţională reprezintă o activitate tipică realizată în urma finalizării documentului sursă. Pe de altă parte, proiectele de localizare software decurg adesea în paralel cu dezvoltarea produsului sursă cu scopul de a furniza simultan toate versiunile lingvistice.